| Elfelejtett jelszó | Regisztráció

Öregdiák

Karrier Iroda - Pannon Egyetem

Állásajánlatok - Kutató elemző szakmai referens

Kutató elemző szakmai referens

Hirdetés azonosítója: ZVWOM6

Pozició típusa: Állásajánlat

Cég neve: Pannon Egyetem Karrier Iroda

Munkakör(ök): Állami adminisztráció

Munkavégzés helye: Pest - Budapest

Meghirdetett helyek száma: 1 fő

Feltöltve: 2020-03-25 03:23:07

Munkakör leírása:
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet az EFOP-1.1.1-15-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében KUTATÓ-ELEMZŐ feladatokat ellátó szakmai referens munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az EFOP-1.1.1-15 program keretében rendelkezésre álló ESZA források szakszerű, célszerű, rendeltetésszerű, hatékony felhasználásának biztosítása szakmai feladatok ellátásával, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok alapján.

A munkakör célja a projektben összegyűjtött, 17.000 ügyfélre vonatkozó elemzésére irányuló kutatás koordinálása és megvalósítása, a rendelkezésre álló elemi adatok révén érdemi, foglalkozási rehabilitációs szakmai következtetések levonása és relációk, összefüggések felállítása, a konzekvenciák tanulmányba foglalása.
 A projektben rendelkezésre álló elemi adatok, adatbázisok vizsgálata és statisztikai
kimutatások készítése, elemzése;
 a rendelkezésre álló adatbázisokban relációkutatás, hatásvizsgálat, megtérülési és
költség-haszon elemzések végzése, hatékonyság elemzés;
 adatbázisok alapján programrészvételhez kapcsolódó események, adatsorok statisztikai
értékelése, több nézőpontú elemzések, kimutatások készítése;
 adatfeldolgozási és kutatási protokollok felhasználásával statisztikai vizsgálatok,
modellek, előrejelzések kidolgozása és elvégzése;
 részvétel az elemzéseket megalapozó irodalom- és adatelemzési munkafolyamatokban;
 jelentések, adatszolgáltatások, statisztikák, beszámolók elkészítésében való
közreműködés;
 a projekt záró kiadványának elkészítésében történő közreműködés.

Jelentkezés feltételei:
 magyar állampolgárság
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet
 felsőfokú végzettség
 kutatásokban, elemzésekben szerzett gyakorlati tapasztalat
 elemzés-támogató alkalmazások magas szintű ismerete
 koordinációs tapasztalat

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 projektszemlélet
 önálló munkavégzési képesség
 nyitottság
 minőségi és hatékony munkavégzés
 megbízhatóság, precizitás, pontosság
 rendszerszemlélet, logikus gondolkodás, megoldás-orientált gondolkodás
 jó kommunikációs és együttműködési képesség

Elönyt jelentő kritériumok:
 szociológia, statisztika, szociálpolitika, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, matematika szakon, vagy rokon szakterületeken szerzett felsőfokú végzettség
 szakmai publikáció
 statisztikai elemzésben való jártasság,
 statisztikai programcsomagok ismerete, gyakorlati alkalmazási készsége
 analitikus-logikai gondolkodásmód, kvantitatív és kvalitatív módszerek ismerete
 foglalkoztatást elősegítő munkaerő-piaci jellegű programokban, foglalkozási rehabilitáció szakterületén szerzett bármilyen jellegű tapasztalat, ismeret
 Európai Uniós projektek megvalósításával kapcsolatos ismeret, munkatapasztalat

További adatok:
A jogviszony időtartama:
Határozott idejű munkaviszony 2020.11.30-ig.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

Jövedelem és juttatások:
A jövedelem megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a projekt költségvetésébe betervezett és a projekt keretén belül elszámolható költségek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz
 motivációs levél
 fizetési igény megjelölése
 végzettséget, képesítést, gyakorlatot és a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör várhatóan betölthető: 2020. április 27.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 27.

Információ nyújtása:
A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további információ kérhető az efop111@szgyf.gov.hu e-mail címen, vagy a 20/821-6651-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton humanpolitika@szgyf.gov.hu e-mail címen keresztül.
 A tárgyban szíveskedjenek feltüntetni: „EFOP-1.1.1 kutató-elemző szakmai referens”

A pályázati eljárás, és a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani. A hiányosan beküldött pályázati anyag érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A személyes meghallgatásra meghívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.
A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál:
Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. április 6.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
 www.szgyf.gov.hu
 www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk, hogy részletes információt:
 a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon
 a projekttel kapcsolatban az https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/efop-1-1-1-15-2015-00001 honlapon talál.

Jelentkezés